Projektai

Pagal 2020 m. birželio 15 d. paraišką Nr. 19VP-KK-20-1-04860-PR001 paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ gauta parama „Mobilios meno mokyklos kūrybinės veiklos pradžia kaimo vietovėje“ įgyvendinti, ir pradėtas projekto įgyvendinimas.